Nyelvórák tanulási zavarral küzdőknek

Kiknek ajánljuk?

  • Minden olyan gyereknek és felnőttnek, aki valamilyen diagnosztizált, vagy diagnosztizálatlan tanulási zavarral küzd, vagy gyanítja, hogy valamilyen tanulási zavara van.

A mai gyerekek esetében ennek megállapítása viszonylag egyszerű, hiszen általában legkésőbb az általános iskolában kiderül, hogy a kisikolásnak tanulási zavara, részképesség zavara, vagy figyelemzavara van. Mivel régebben a tanulási zavarokat nem szűrték ilyen alaposan, felnőttek esetében általában csak annyit tapasztal a nyelvtanuló, hogy sokszori, esetleg hosszantartó próbálkozás után sem megy a nyelvtanulás, vagy annak egy része (pl. beszélni tud, de írni nem, vagy fordítva), vagy az élet más területein teljesít az elvárhatónál rosszabban, pl. nehezen/csúnyán/lassan ír, vagy számol.

Mit kínálunk?

tanzavTanulási zavarosoknak tartott nyelvi és képességfejlesztő foglalkozásaink működnek tanfolyam, vagy korrepetáló rendszerben is. A tanfolyam résztvevői heti rendszerességgel, hetente egy, vagy több alkalommal járnak a foglalkozásra, ahol folyamatos nyelvi fejlesztésben részesülnek. Lehetőség van azonban arra is, hogy alkalmanként, egy-egy foglalkozáson vegyen részt valaki (pl. témazáró dolgozat előtti korrepetálás iskolás gyerekek esetében), ilyenkor egy adott anyagrészt igyekszünk minél alaposabban átvenni és célravezetően gyakoroltatni.

  • ami jó a tanulási zavarosoknak, az jó mindenkinek. Ezt az alapelvet figyelembe véve elmondhatjuk, hogy minden foglalkozást úgy tartunk meg, hogy a hozzánk forduló ember egészét tekintjük kiindulási pontnak, képességeivel, hiányosságaival, erősségeivel, félelmeivel és meggyőződéseivel együtt. Elfogadás nélkül nem jöhet létre az a bizalom, ami a sikeres nyelvtanulás záloga.
  • képességfejlesztés. A gyógypedagógiai foglalkozás egyik legfontosabb ismérve a habilitáció-rehabilitáció egyensúlya. Ez azt jelenti, hogy a hiányzó képességek pótlása mellett a meglévő, jól működő képességek fejlesztése is fontos. Ez igaz az idegennyelvre is: ha valakinek gondot okoz az olvasás, akkor amellett, hogy segítjük az olvasás javulását, fejlesztjük az összes olyan képességet, ami az olvasáson kívül az idegennyelv-tanulásban használható.
  • nyugodt környezet. Mivel a tanulási zavarral küzdőknek általában nagyobb megterhelést jelent a feladattartás, vagy a hosszútávú figyelem fenntartása, igyekszünk nyugodt, stresszmentes környezetet teremteni a tanuláshoz, illetve gyakori tevékenységváltással kerüljük el azt, hogy a tanuló gyorsan beleunjon, vagy belefáradjon a feladatba.
  • apró lépésekkel haladunk. A sikeres nyelvtanulás akadálya legtöbb esetben a stressz, a frusztráció, annak az érzete, hogy már régen értenem kellene valamit, mégsem értem. Fontos ezért, hogy az új információkat kisebb egységekben adjuk át és mindent addig gyakoroljunk, ameddig csak szükséges. Itt nincsen „már rég meg kellett volna…” vagy „más ilyenkorra már….”. Nem az a lényeg, hogy mennyi idő alatt, vagy hogyan érti meg valaki amit tanul, hanem az, hogy végül megértse.
  • a tanuló kedvelt tanulási stratégiájára támaszkodunk. A tanulási zavarral küzdő gyerekeknek és felnőtteknek legtöbbször nagyon letisztult képük van arról, hogy hogyan tudnak és hogyan nem tudnak tanulni. Ez az indormáció nekünk felbecsülhetetlen értékű és ezt kihasználva részesítünk előnyben bizonyos tanulási stratégiákat. Ha valaki nincs tisztában azzal, hogy hogyan lenne jó tanulnia, annak segítünk megtalálni a neki leginkább megfelelő módszereket, stratégiákat.
  • segítjük a tanulókat a tanulást akadályozó hitek, hiedelmek, meggyőződések átalakításában. Mint már említettem, a stressz, a frusztráció és a kudarcélmény teszik a nyelvtanulást kínszenvedéssé. Sokszor nem arról van szó, hogy a tanuló képtelen megtanulni valamit, hanem arról, hogy képtelen elhinni, hogy meg tudja tanulni. Munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a nyelvtanulás mellett fejlesszük a tanulási képességeket, önismeretet és a lelki élet minden olyan aspektusát, ami befolyásolhatja a nyelvtanulást.